Gutzeit, Friedrich Wilhelm (1802 – 1871)

Bjelkehandler, f. i Königsberg, fra 1830 en av Drammens største trelasteksportører, drev samtidig en større detalj- og engrosforretning. Medstifter av Drammens Handelsstands Forening 1847, Drammens Kreditkasse 1849, fra ca. 1845 til ca. 1850 rittmester for Drammens kongelige ridende borgergarde. Etablerte i 1851 en bjelkehandel i Fredrikstad og bygget i 1859 distriktets første sagbruk ved Sarpsborg, som i 1865 ble utvidet med et høvleri. (De fleste kilder, herunder Odd W. Thorson og Enso Gutzeit, oppgir Gutzeits dødsår til 1869. På hans gravsten på Bragernes kirkegård er imidlertid dødsdagen angitt til 26. februar 1871).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet