Gutzeit, Hans Andreas (1836 – 1919)

Sagbrukseier, f. i Drammen, s. av Fr. W. G. Overtok farens firma 1.1.1872, men solgte det raskt og flyttet til Kotka i Finland hvor han samme år etablerte W. Gutzeit & Co. O.Y. som sagbruk, i 1879 utvidet med høvleri. Firmaet utviklet seg under navnet Enso Gutzeit til å bli et av de største i sitt slag i Finland.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet