Gyldenløve brygge

Navn på arealet mellom Tollbodgaten og elven fra Strømsøbroen til Motorveibroen. Her opparbeidet Gyldenløve skuteforening i 1979 en 174 meter lang brygge på kommunens grunn. Området er bebygget med bolighus i gammel sjøbodstil. Et forslag om å omdøpe denne del av Tollbodgaten til Gyldenløve Brygge falt imidlertid i 1985.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet