Gyldenløve brygge

Navn på arealet mellom Tollbodgaten og elven fra Strømsøbroen til Motorveibroen. Her opparbeidet Gyldenløve skuteforening i 1979 en 174 meter lang brygge på kommunens grunn. Området er bebygget med bolighus i gammel sjøbodstil. Et forslag om å omdøpe denne del av Tollbodgaten til Gyldenløve Brygge falt imidlertid i 1985.

Cookies | Personvern

bn