Gyldenløve, Ulrik Frederik (1638 – 1704)

Stattholder i Norge, s. av kong Frederik III og Margrete Papen. Jegermester i Danmark, grande av Spania, fra 1664 Norges stattholder med residens på Akershus. Ingen annen stattholder i unionstiden var så avholdt i Norge som G. Flyttet i 1678 sin residens til Bragernes hvor han overtok Mechlenburg-gården i Parken, Drammen ble dermed Norges «hovedstad» (residensby). Den 23. august 1679 ble den militære vakt ved «hs. høie excellence hr. statholders hof her paa Bragernæs» hevet. Førte den norske hær under den skånske krig («Gyldenløve-feiden»), flyttet deretter til København men vedble å være norsk stattholder frem til Christian V’s død i 1699, flyttet så til Hamburg hvor han døde. Etter at Griffenfeld i 1676 var falt i unåde og grevskapet (Tønsberg) fratatt ham, kjøpte G. dette, fra før av eide han det andre norske grevskap, Larvik. Han omdøpte i 1679 Griffenfeldgård (tidl. Sem kongsgård) og Tønsberg grevskap til Jarlsberg, men solgte det allerede i 1683 til kommanderende general i Norge, den tyske baron Gustav Wilhelm von Wedel.

Cookies | Personvern

bn