Haddelandsdammen

På 1930-tallet ønsket Halvor S. Haddeland, som i 1908 hadde kjøpt Nordre Fjell gård og i 1914 Strøm skog m. m., å anlegge en ørretdam i Strømsåsen etter mønster fra Danmark. Han konstruerte en demning som på det bredeste var 4 meter og 4 meter høy. Etter store vanskeligheter var dammen breddfull våren 1940, og 20.000 ørretyngel ble satt ut. P.g.a. krigen kom dammen ikke til å få den betydning den var tiltenkt, og etter 1950-tallet ble dammen igjen tørrlagt. Den senere eier, Hroar A. Hansen (s.d.), ga dammen navnet «Tordenstierne», fylte den med vann og arbeidet for å få den tilbake til sin tidligere storhetstid, med sikte på å sette ut ørret igjen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet