Hæhre, Ole Gulsen (1838 – 1898)

Gullsmed og gravør i Nedre Storgate 1, f. i Modum, tok borgerskap som gullsmed i Drammen 1870. I 1907 ble forretningen overtatt av Andreas Halvorsen under navnet O. Hæhres Eftf. og på 1930-tallet av dennes enke, Jacobine H. Videreført i 1956 av gullsmed W. Jørgensen under navnet Andreas Halvorsens Eftf. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet