Haftorn, Svein (30.1.1925 – 28.7.2003)

Zoolog og norsk ornitologis ubestridte mester, f. i Drammen, s. av kjøpmann Birger H. Fra 1952 tilknyttet Det kgl. norske Videnskabers Selskab, Muséet, som konservator, førstekonservator ved den zoologiske avdeling 1963, professor ved Norges Lærerhøgskole 1966, Universitetet i Trondheim (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 1975-90, seniorstipendiat fra 1990. Dr. philos. 1957. Foretok en rekke vitenskapelige ekspedisjoner til Alaska, Antarktis, Azorene og Sibir. Har utg. flere ornitologiske avhandlinger, deriblant «Contribution to the food biology of tits, especially about storing of surplus food» (doktoravhandling), «Våre fugler» (1962), «Fjellfauna» (1966) og hovedverket innen norsk ornitologi, «Norges jugler» (1971), «Fuglekongen – vår minste fugl» (1986). Formann i norsk ornitologisk forening 1958-66, redaktør for foreningens fagtidsskrift fra 1978. Medlem av Det kgl. norske Videnskabers Selskab og Det Norske Videnskaps-Akademi, æresmedlem av Norsk Ornitologisk Forening og American Ornithologists’ Union. Mottok tre dager før sin død Kongens fortjenstmedalje i gull.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet