Hagaløkka

Husmannsplass under Vestby i Vestby utmark på vestsiden av Bremsa, nå tilplantet med skog. Stedet ble fraflyttet i 1880.

Cookies | Personvern

bn