Hagaløkka

Husmannsplass under Vestby i Vestby utmark på vestsiden av Bremsa, nå tilplantet med skog. Stedet ble fraflyttet i 1880.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet