Hagan og Dunkedalsstykket

Bruk utskilt av Øvre Skjeldrum i 1873. På Dunkedalsstykket og Skolterudstykket i Øvre Skjeldrums utmark finnes gamle jerngruver hvorfra det ble hentet malm til Eidsfos Værk.

Cookies | Personvern

bn