Hagan og Dunkedalsstykket

Bruk utskilt av Øvre Skjeldrum i 1873. På Dunkedalsstykket og Skolterudstykket i Øvre Skjeldrums utmark finnes gamle jerngruver hvorfra det ble hentet malm til Eidsfos Værk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet