Hagen (gnr. 106)

Matrikkelgård i Strømsgodset, utgått fra Lillemoen, i 1833-matrikkelen oppført med egen skyld. Eiendommen ble etter hvert utstykket i en rekke parseller og opphørte å eksistere som eget bruk. Den skolekrets som ble opprettet i området, og som holdt til 3-4 steder i leide lokaler og til slutt i bedehuset, kaltes i den første tid Hagen krets. Den lille gården var i 1904 delt i 9 parseller. Det er i dag 8 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet