Hagen, Karl Vilhelm (1886 – 1974)

Skytterkonge, f. på Johnsrud gård i Sande på grensen mot Skoger, men regnet seg som skaubøring all sin tid. Gårdbruker frem til 1930 da han kjøpte utfartsstedet Furuholm på Øståsen ved Langvannet, som han bygget opp fra grunnen og drev til 1950 da han flyttet til Asker. Deltok i 30 landsskytterstevner, formann i Einar skytterlag 1908. Da dette lag ble avviklet ble han i 1913 medlem av Skoger Skytterlag hvor han var formann 1917-27 og fra 1920 til 1947 styremedlem i Drammen skyttersamlag. Tok sin første mesterskapsmedalje i 1917, skytterkonge på landsskytterstevnet i Molde 1919 samtidig som han vant Georg Stangs medalje på samme stevne, noe ingen hadde gjort før ham og bare en gjorde etter ham. Deltok 1920 i OL i Antwerpen. I 1927 fikk han «den lille Kongepokalen», og i Stavanger ble han i 1928 igjen skytterkonge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet