Hagen, Olaf Martin (* 17.11.1919)

Sorenskriver, f. i Meldal, bosatt i Drammen. Dommer i Eiker, Sigdal og Modum herredsrett, sorenskriver sammesteds 1982-90.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet