Håkonsens Frukt- og tobakkforretning

ble i 1932 etablert på hjørnet av Skogveien og Hotvetveien. I 1938 ble Landfalløya underpostkontor etablert i forretningen, bestyrt av forretningens innehaver, likeledes rikstelefon- og telegramstasjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet