Håkonsens Frukt- og tobakkforretning

ble i 1932 etablert på hjørnet av Skogveien og Hotvetveien. I 1938 ble Landfalløya underpostkontor etablert i forretningen, bestyrt av forretningens innehaver, likeledes rikstelefon- og telegramstasjon.

Cookies | Personvern

bn