Halfdan Larsens vei

Vei mellom bygningene på Eikholtsenteret, fikk sitt navn i 1980 etter en døvblind møbeltapetserer fra Renskaugdalen i Lier, som var blitt blind som niåring og døv som voksen. Han var initiativtager til foreningen Norges Døvblinde, som ble stiftet i 1958. Hans kongstanke om et eget senter for døvblinde (Eikholt bolig- og servicesenter) ble først realisert etter hans død i 1979. For sin innsats for døvblindesaken fikk Larsen Kongens fortjenstmedalje i gull.

Cookies | Personvern

bn