Hallerud

1) Husmannsplass under Skallestad, som senere gikk inn i et småbruk av Svarterud. 2) Eiendommen Strømli, tidligere to bruk som ble kalt Nedre og Øvre Hallerud (Kårli). Hallerud lå rett nedenfor vann- og avløpstraséen for det nye HVPU-bygget. Navnet kommer av hal, hellende, skrånende, dvs. gården som ble ryddet på en skråning.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet