Halmrast, Ørnulf Knut Bjørhuus (1890 – 1965)

Rådmann, f. i Drammen, s. av fabrikkeier Gudbrand H. Journalist 1910-15, deretter jurist, magistratssekretær i Drammen 1917-30, rådmann i Bærum 1930-41 og 1945-60. Formann i Drammen kretssykekasse 1925-30 og i Drammen overformynderi 1929-30, medlem av Nationaltheatrets representantskap.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet