Halsen, Odd (1904 – 1985)

Lektor i Drammen, utforsket Drammensmarkas geologi, zoologi og historie og viderebefordret sine kunnskaper bl.a. gjennom kåserier i lokalradioen. Holdt mange ekskursjoner, også i Folkeakademiets regi. I 1978 utga han heftet «Turer i Drammenstraktene».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet