Halvkollerud med Halvbråtan og Tørkop

Fem sammenslåtte matrikkelnumre i Konnerud sogn av Svarterud (bnr. 13/19), som ble delt i flere deler da Jarlsbergverket i 1777 auksjonerte bort eiendommene. Markus Olsen Kopangen (1823-1912), en kjent mann i sognet, overtok samtlige bruk i 1854. Hovedbølene er i dag Kollerudveien 81 og 63 (Halvkollerud), Kollerudveien 73 B (Halvbråtan) og Hallingrudveien 31 (Tørkop).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet