Halvorsen, A. (O. Hæhres Eftf.)

Gullsmedforretning, grunnlagt 1870 av O. Hæhre fra Modum, som ved flid og dyktighet arbeidet seg opp til en av landets mest fremskutte i sitt fag. Forretningen, som forhandlet gull-, sølv-, plett- og tinnvarer, ble i 1907 videreført av Andreas Halvorsen, som fra ungdommen av hadde arbeidet i Hæhres forretning, avbrutt av to år hos David Andersen i Kristiania og studiereiser til Danmark og Tyskland med statsstipendium. Etter dennes død i 1932 ble forretningen overtatt av hans enke Jacobine H. På 1950-tallet ble forretningen videreført av gullsmed Werner Jørgensen under navnet Andreas Halvorsens Eftf. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet