Halvorsen, Jenny

Melkeforretning i Arups gate 21, omsatte melk, brød, kaker og mineralvann etc. Forretningen ble grunnlagt i 1938 av Jenny Halvorsen, som overtok en igangværende melkeforretning som hadde vært ca. 30 år på stedet. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet