Halvorsen, Jenny

Melkeforretning i Arups gate 21, omsatte melk, brød, kaker og mineralvann etc. Forretningen ble grunnlagt i 1938 av Jenny Halvorsen, som overtok en igangværende melkeforretning som hadde vært ca. 30 år på stedet. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern

bn