Halvorsen & Søn, Olaf, A/S

Teknisk-kjemisk fabrikk som fremstilte soda, lut, lutpulver, eddik, såpepulver, «Drammens skurepulver», vaskepulver, grønnsåpe, krystallsoda, skosmørning og flaskelakk samt flytende såper til industrien og firmaet drev også engrosforretning med rengjørings- og toalettartikler. Grunnlagt 1887 av Olaf H. (død 1931), aksjeselskap 1917 med grunnleggerens sønn, Sigurd H. som disponent, han ble på 1960-tallet avløst av Odd Olaf H. Fabrikken ble frem til 1935 drevet i Øvre Storgate 65 og flyttet deretter til Øvre Storgate 118 hvor Landfaldøen Sæpefabrik hadde holdt til. Nedlagt 1971.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet