Halvorstua

Stikkvei fra Hans Hansens vei til Finn Blackstad vei, har sitt navn etter Hans Johansens (s.d.) eiendom, en tidligere husmannsplass under Øren gård, som ligger i denne veien. I 1986 ble navnet Hans Johansens vei vedtatt på strekningen, men etter massive protester fra beboerne ble navnet kort tid etter omgjort.

Cookies | Personvern

bn