Hamborg, Søren (1741 – 1812)

Kjøpmann på Bragernes hvor han fra 1795 til 1804 var eligert mann. Kjøpte 1798 gården Strøm, som etter ham fikk navnet Hamborgstrøm. Hans etterkommere eide gården da den i 1870 ble innlemmet i Drammen, mens skogen helt til 1946 forble i Lier kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet