Hamborg, Søren (1741 – 1812)

Kjøpmann på Bragernes hvor han fra 1795 til 1804 var eligert mann. Kjøpte 1798 gården Strøm, som etter ham fikk navnet Hamborgstrøm. Hans etterkommere eide gården da den i 1870 ble innlemmet i Drammen, mens skogen helt til 1946 forble i Lier kommune.

Cookies | Personvern

bn