Hamborgstrøm, Rolf (1898 – 1975)

Ingeniør, f. i Drammen, s. av grosserer Olaf Johannessen. Varabrannsjef i Oslo 1933, brannsjef 1957-62. Styremedlem i Norges Brannskole og Norsk Brannvern Forening. Har utgitt «Fra håndkraft til høytrykk, Oslo Brannvesen 1861- 1961». Tildelt Norges Brannkasses Hederstegn i gull. Ridder av St. Olavs Orden 1961.

Cookies | Personvern

bn