Hamborgstrøm, Rolf (1898 – 1975)

Ingeniør, f. i Drammen, s. av grosserer Olaf Johannessen. Varabrannsjef i Oslo 1933, brannsjef 1957-62. Styremedlem i Norges Brannskole og Norsk Brannvern Forening. Har utgitt «Fra håndkraft til høytrykk, Oslo Brannvesen 1861- 1961». Tildelt Norges Brannkasses Hederstegn i gull. Ridder av St. Olavs Orden 1961.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet