Hammer, Claus Christopher (1752 – 1834)

Byfogd, f. på Haneval i Skoger, s. av sogneprest C. P. H. (s.d.). Sekretær hos grev Wedel, senere prokurator, overinspektør og overkirkedommer i grevskapet, deretter byfogd i Tønsberg og Holmestrand til 1826.

Cookies | Personvern

bn