Hammer, Claus Christopher (1752 – 1834)

Byfogd, f. på Haneval i Skoger, s. av sogneprest C. P. H. (s.d.). Sekretær hos grev Wedel, senere prokurator, overinspektør og overkirkedommer i grevskapet, deretter byfogd i Tønsberg og Holmestrand til 1826.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet