Hammersborg

Bruk i Skoger hovedsogn, utskilt av Østre Haneval. Bruket ble i 1730 regnet som 1/14 av Østre Haneval, i 1813 ble gården selveierbruk og i 1890 ble et nytt bruk utskilt og tillagt Hammersborg.

Cookies | Personvern

bn