Hanevoldshaugen (Haugstua)

Bruk utgått fra Vestre Haneval, bebyggelsen lå ved driftsveien til skogen under Vestby på vestsiden av Bremsa ca. 200 meter opp fra elven nærmere hovedbølet. De siste beboere var Henrik Fredriksen med familie. Husene ble revet ca. 1950 og bruket lagt inn under Vestby.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet