Hanevoldshaugen (Haugstua)

Bruk utgått fra Vestre Haneval, bebyggelsen lå ved driftsveien til skogen under Vestby på vestsiden av Bremsa ca. 200 meter opp fra elven nærmere hovedbølet. De siste beboere var Henrik Fredriksen med familie. Husene ble revet ca. 1950 og bruket lagt inn under Vestby.

Cookies | Personvern

bn