Hangeland, Albert Emil (1827 – 1907)

Ordfører 1875-83, f. i Mandal, dispasjør i Drammen hvor han var formann i Drammens Sjømandsforening 1866-69 og flere ganger varamann til Stortinget. Medstifter og første formann i Drammens Grundlovsforening (senere Drammen Høyre) 1883. Flyttet senere fra Drammen og ble fyrdirektør. I 1929 ble nåværende Lammers gate foreslått kalt Hangelands gate etter A. E. H., men forslaget falt.

Cookies | Personvern

bn