Hangeland, Albert Emil (1827 – 1907)

Ordfører 1875-83, f. i Mandal, dispasjør i Drammen hvor han var formann i Drammens Sjømandsforening 1866-69 og flere ganger varamann til Stortinget. Medstifter og første formann i Drammens Grundlovsforening (senere Drammen Høyre) 1883. Flyttet senere fra Drammen og ble fyrdirektør. I 1929 ble nåværende Lammers gate foreslått kalt Hangelands gate etter A. E. H., men forslaget falt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet