Hans Bergs vei

Sidevei til Kobbervikdalen ved Eik nedre, fikk i 1980 sitt navn etter Hans Syvertsen Berg (1871-1957) som drev småbruk og landhandleri på Eik nedre, «Berjen». Veien går over Bergs eiendom.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet