Hans Dahms vei

Forbindelsesvei mellom Prins Oscars gate og Solbakken, fikk i 1955 navnet Dahms vei etter maleren H. P. C. Dahm (s.d.). Navnet ble i 1961 endret til Hans Dahms vei.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet