Hansen, Andr.

Møbelforretning, grunnlagt 1923 i Hauges gate 23 (senere Hauges gate 24) av A. H. som var utdannet som tapetserer. Firmaet hadde eget verksted hvor det hovedsakelig ble fremstilt stoppede møbler. Det beskjeftiget på slutten av 1930-årene 16 personer. På 1960-tallet overtatt av Gunnlaug Ulsbøl og Kari Tollefsen. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet