Hansen, Arthur (1859 – 1922)

Stadsingeniør i Drammen 1900-22, formann Drammen Tekniske Forening. Skrev kapitlet om byens gamle bebyggelse i jubileumsboken Drammen 1811-1911.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet