Hansen, Carl Ditlef (1838 – 1918)

Dispasjør, f. i Drammen, s. av kjøpmann Christian H. Sjømann, senere lærer i sjømannskap, skipsreder og dispasjør i Kristiania.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet