Hansen, H. A., A/S

Bakeri og konditori i Engene 28, grunnlagt 1857 av Fredrik Hansen, senere overtatt av sønnen H. A. H. (død 1933). Aksjeselskap 1922 med Halvor Eika som disponent og Johannes Knudsen som daglig leder. Bedriften beskjeftiget på slutten av 1930-årene 5 personer. Filialer i Konnerudgaten 34 og Tordenskioldsgate 42, senere Blichs gate 3. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn