Hansen, Hans E.

Kolonialforretning i Hauges gate 69, grunnlagt 1900 av H. E. H., senere overtatt av hans enke Elida C. H. Detaljforretning i kolonial, mel, fetevarer, hermetikk, frukt etc. Forretningen gikk ca. 1950 over til melkeutsalg, mens kolonialforretningen ble videreført av Arne Chr. Clausen i Hauges gate 84 under navnet Hans E. Hansens Eftf., fra 1960-tallet av Ragnhild Ellefsen. Nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern

bn