Hansen, Jørgen Mathias (1834 – 1919)

Grosserer, f. i Drammen, s. av bakermester Mathias H. Grunnla i 1864 sammen med sine to brødre firmaet Brødrene Hansens manufakturforretning i Kristiania, hvor han også var aktiv kommunalpolitiker.

Cookies | Personvern

bn