Hansen, Jørgen Mathias (1834 – 1919)

Grosserer, f. i Drammen, s. av bakermester Mathias H. Grunnla i 1864 sammen med sine to brødre firmaet Brødrene Hansens manufakturforretning i Kristiania, hvor han også var aktiv kommunalpolitiker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet