Hansen, Klara

Manufaktur- og hvitevareforretning (samt hatter) i Havnegaten 96, grunnlagt 1915, på 1960-tallet overtatt av Klara Krogsund og Elsa Kjeksrud, nedlagt ca. 1970.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet