Hansen, Morten, A/S

Bondehandel og engrosforretning på Sletta (Brakerøya), grunnlagt 1860 av Morten Hansen som overtok foreldrenes igangværende bondehandel. Sletta på Brakerøya var det siste hus som brant under bybrannen i 1866. Det ble gjenoppbygget med et stort gårdsrom for kjøretøyer som kom fra Lier, Røyken og Asker. Etter at bondehandelen døde ut i 1870- og 1880-årene gikk forretningen over til engroshandel i kolonial, mel, sild og fetevarer, hermetikk og kraftfor, som i 1893 ble flyttet til Bragernes sentrum (Nedre Strandgate 4). H. døde i 1909 og sønnen Hans Barth Hansen overtok. Aksjeselskap 1926 med H. B. H. som disponent. Beskjeftiget på slutten av 1930-årene 13 personer. Ved Hansens død i 1941 overtok Helga Barth Hansen med Marinus Olsen som disponent. Videreført under navnet Morten Hansens Eftf. A/S 1950, nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet