Hansen, Ragnar (1894 – 1966)

Oppfinner og fabrikant, etablerte i 1920 «Hansen Vakuumrør», en bedrift for fremstilling av elektronrør (radiolamper) i Cappelens gate 42. Produserte bl.a. radiorør for Den norske marine, elektriske vannerør for drivhus og drivbenk og drev et omfattende servicearbeid for Drammen sykehus og NSB. Utviklet lysreklameskilt som ble videreført av sønnen Hroar H. (s.d.). Under krigen klarte H. å opprettholde en stor honningproduksjon ved hjelp av egenproduserte, termostatstyrte varmelamper installert i kubene. Basert på bienes fargesyn bygget H. en 12 meter lang «boligblokk» med 24 bikuber i ulike fargekombinasjoner som biene gjenkjente. H. tok patent på disse varmerørene, sammen med 51 andre patenter. Utga boken «Naturens mekanikk» (1952), hvor H. viste seg å være langt forut sin tid. Flere av de teorier han fremsatte er i våre dager blitt stadfestet bl.a. ved de kjente eksperimenter som har pågått i forskningssenteret CERN i Sveits. Etter Hansens bortgang ble bedriften overtatt og videreutviklet av sønnen Hroar H.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet