Hansens Eftf. A/S, L. Osmark

Manufakturforretning i Tollbodgaten 18, grunnlagt 1900, solgte også sengeutstyr, gardiner, trikotasje m.m. Forretningen ble i 1939 overtatt av Martha Eriksen. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet