Hanson, Hans Jørgen (26.3. 1830 – 24.3.1906)

Gårdbruker, s. av gårdbruker Hans Brekke i Fiskum. Kom 17 år gammel til kjøpmann Ludv. Møllers butikk på Landfalløya og derfra til kjøpmann C. A. Holth ved Jernbanetorvet i Oslo, hvor han etablerte sin egen kolonialforretning, først ved Grensen, senere ved Vaterland bro. Ca. 1867 etablerte han i Oslo en større restaurant, «De la Marine», på folkemunne kalt «Dølamarja». Ble en holden mann på sin restaurantvirksomhet og endel eiendomsspekulasjoner. Solgte restauranten til tyskeren Kastenbein og kjøpte i 1876 Lerpe gård hvor han bosatte seg og bygget nye driftsbygninger. Medlem av Skoger Sparebanks direksjon og av komitéen for oppføring av Skoger nye kirke, hvor han også bidro økonomisk. I 1892 solgte han Lerpe og flyttet til Lassestrøm, senere til Erik Børresens gate i Drammen hvor han også kjøpte Trogstadgården. «En usedvanlig fredsæl, elskverdig og godgjørende mann, som blev meget populær i Skoger og Drammen».

Cookies | Personvern

bn