Hansteen, Carsten Balthazar (29.9.1856 – 22.9.1923)

Domprost, f. i Drammen, s. av prost Wilhelm H. Sjømannsprest i New York 1882, emissær i Norge 1889-94, ble i 1899 leder for Kristiania Indremisjon, hvis sosiale virksomhet han utvidet, domprost i Bergen fra 1907. Utga «Søndagsskole» (I-II, 1893-95), «Kristiania Indremission 1855-1904» (1905) og «Av det norske kristenlivs psykologi» (1922), fra 1911 redaktør av misjonsbladet «Godt Bud». Ridder av St. Olavs Orden 1923.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet