Haraldstua

1) Boplass i nærheten av Henikkevillaen i Baklia. Har sitt navn etter plassens første beboer, Harald Kristoffersen. Uthuset hadde halmtak. I senere år ble plassen benyttet som hytte. 2) Vei på Tolerud nord for Gomperud gård, som i en sløyfe utgår fra Tolerudveien, navnsatt 1969. Veinavnet er en gammel betegnelse på stedet, mens veien ned tidligere ble kalt Haraldstugaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet