Haraldstua

1) Boplass i nærheten av Henikkevillaen i Baklia. Har sitt navn etter plassens første beboer, Harald Kristoffersen. Uthuset hadde halmtak. I senere år ble plassen benyttet som hytte. 2) Vei på Tolerud nord for Gomperud gård, som i en sløyfe utgår fra Tolerudveien, navnsatt 1969. Veinavnet er en gammel betegnelse på stedet, mens veien ned tidligere ble kalt Haraldstugaten.

Cookies | Personvern

bn