Hauge, Harald Emil Nielsen (1868 – 1942)

Jurist og politiker, f. i Drammen, s. av kjøpmann Hans Th. N. Sakfører i Kristiania fra 1897, senere høyesterettsadvokat, medl. av styret i forskjellige industrielle bedrifter. Formann i arbeidsutvalget for dannelsen av Frisinnede Venstre i 1909 og partiets første nestformann.

Cookies | Personvern

bn