Haugestad, Peder Hansen (1776 – 1832)

Lensmann i Skoger 1802, tok avskjed allerede 1810 og bosatte seg som høkerborger på Tangen hvor han døde. Sønn av lensmann Hans Hansen i Hof, hadde tidligere vært kst. som lensmann i Botne.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet