Haugestad, Peder Hansen (1776 – 1832)

Lensmann i Skoger 1802, tok avskjed allerede 1810 og bosatte seg som høkerborger på Tangen hvor han døde. Sønn av lensmann Hans Hansen i Hof, hadde tidligere vært kst. som lensmann i Botne.

Cookies | Personvern

bn