Haugfos, N. J.

Kolonialforretning med mel og fetevarer, hermetikk og frukt i Landfalløya 47, grunnlagt 1900, flyttet på 1930-tallet til Tordenskiolds gate 101. Etter Haugfos’ død ca. 1940 ble bedriften videreført under navnet Haugfos & Co. med Aase Haugfos Nevøy som bestyrer. Nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern

bn