Haukeliveien

Tverrgate fra Hotvetveien til Hans Hansens vei vest for Hotvet gård, som følger en gammel adkomstvei til skogen inn mot Ørenkollen og Landfalltjern. Den fikk i 1926 sitt navn etter gården Haukelia, som i middelalderen var ganske betydelig.

Cookies | Personvern

bn