Haukeliveien

Tverrgate fra Hotvetveien til Hans Hansens vei vest for Hotvet gård, som følger en gammel adkomstvei til skogen inn mot Ørenkollen og Landfalltjern. Den fikk i 1926 sitt navn etter gården Haukelia, som i middelalderen var ganske betydelig.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet