Håvie, Erik Benedictus Lindseth (1893 – 1967)

Politimester i Drammen 1945-63, f. i Oslo, tidl. politimester i Sør-Varanger (1923-31) og Østerdal (1931-41), sysselmann på Svalbard 1929-31. Medlem av Røde Kors’ landsstyre 1945-47, formann i lønnsutvalget i NRK fra 1948, fra 1952 medlem av bystyret.

Cookies | Personvern

bn