Hedemark, O.

Kolonialforretning på Landfalløya 61, grunnlagt 8. mai 1935 av Oskar Hedemark, solgte også sterkere ølsorter, glassvarer og kjøkkenutstyr. Forretningen ble i 1970 videreført av Andreas Ebbesberg og Magnhild Henriksen under navnet O. Hedemarks Eftf. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet