Hedensrudtangen

Den sydøstligste stripe av det gamle Drammen, ble i 1860 nevnt som et strandsted og samme år innlemmet i Drammen etter en brann i området.

Cookies | Personvern

bn